khu vườn

Cây cảnh có 15 loại lá

Cây cảnh có 15 loại lá

“Diện tích đất không đủ rộng để trồng nhiều loại cây khác nhau cùng một lúc nên tôi nghĩ ra cách ghép các cây cùng họ lại với nhau trên cùng một thân...”.