kỹ năng sống

Bố mẹ ơi, con có một clip “đen”...

Bố mẹ ơi, con có một clip “đen”...

Giá như con bạn nói ra cho bạn điều này, có lẽ bạn sẽ sốc nhưng ít ra bạn còn có thể giúp con mình ngăn chặn clip đen ấy bị phát tán đi. Sợ nhất là chúng giấu. Chúng đang giấu trong nỗi sợ hãi thắt lòng…

Tin tiêu điểm