kỹ năng khoa học

Học sinh hứng thú trải nghiệm ngày hội “STEM DAY” năm 2019

Học sinh hứng thú trải nghiệm ngày hội “STEM DAY” năm 2019

GD&TĐ - Những mô hình, ý tưởng sáng tạo như nhà thông minh, robot tự nâng, xe tiết kiệm năng lượng, xe vệ sinh đa năng, ý tưởng  khởi nghiệp, sản phẩm từ vật liệu tái chế, thân thiện môi trường… được các học sinh đem đến trưng bày, biểu diễn cũng như trải nghiệm tại ngày “STEM DAY” năm 2019.