kế toán trưởng

Chưa biết ai hơn ai?

Chưa biết ai hơn ai?

Nghe nói cơ quan nọ đang trống chức kế toán trưởng, anh kia vội vàng đem hồ sơ đến xin việc.

Kẻ cướp siêu đẳng

Kẻ cướp siêu đẳng

GD&TĐ -  Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Quảng Châu - Trung Quốc, một tên cướp hét lên: