kết quả bầu cử Ukraine

Đảng của TT Zelensky giành được số phiếu kỷ lục

Đảng của TT Zelensky giành được số phiếu kỷ lục

GD&TĐ - Đảng chính trị “Đầy tớ của nhân dân” do TT Ukraine Zelensky đứng đầu đã giành được số phiếu kỷ lục trong cuộc bầu cử Quốc hội – theo các cuộc thăm dò dư luận, tuy nhiên, Đảng của ông vẫn cần thành lập một liên minh.