dự án đầu tư

Doanh nghiệp “sống khỏe” nhờ được bơm vốn

Doanh nghiệp “sống khỏe” nhờ được bơm vốn

GD&TĐ - Đơn giản các thủ tục vay vốn, đẩy nhanh dòng tiền cho vay, áp dụng mức hỗ trợ lãi suất ưu đãi, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đang trở thành “bà đỡ” giúp doanh nghiệp (DN) đóng chân trên địa bàn không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ nét vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

GD&TĐ -Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Tin tiêu điểm