dồn ghép điểm trường lẻ

Quảng Trị sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục

Quảng Trị sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Quảng Trị.