dạy người

Dạy Sử bằng âm nhạc

Dạy Sử bằng âm nhạc

GD&TĐ - Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Văn Đình Thanh (70 tuổi), ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) mở lớp dạy Lịch sử miễn phí cho trẻ em vùng quê. Lớp học của ông không có tập sách, các sự kiện lịch sử được ông dạy qua lời bài hát theo chủ đề.

Giảm thiểu nạn bạo lực học đường

Giảm thiểu nạn bạo lực học đường

GD&TĐ - Nhà trường cần tìm ra một số biện pháp nhằm giảm thiểu nạn bạo lực học đường. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội là một điều rất tốt nhưng không phải nơi nào cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ ấy một cách đồng bộ.