dân chủ cơ sở

Thực hiện quy chế dân chủ qua đối thoại với sinh viên

Thực hiện quy chế dân chủ qua đối thoại với sinh viên

GD&TĐ - Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên là hoạt động được Trường ĐH Thành Đô tổ chức thường xuyên nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên. Các buổi gặp mặt được chia theo các khoa và nhóm ngành.

Hà Nội: Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Hà Nội: Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từng buớc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.