du học ấn độ

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2018

GD&TĐ - Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về chỉ tiêu học bổng của Chính phủ Ấn Độ cấp cho Việt Nam năm 2018, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học, sau đại học tại Ấn Độ.