du khách quốc tế

Hơn 93% du khách quốc tế hài lòng khi tới Việt Nam?

Hơn 93% du khách quốc tế hài lòng khi tới Việt Nam?

GD&TĐ - Tổng cục Du lịch vừa công bố Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2017 và kết quả điều tra khách quốc tế năm 2017. Đây là kết quả của cuộc khảo sát thông tin khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; do Tổng cục Du lịch thực hiện trong năm 2017, nhằm phục vụ kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam.