dinh thự họ Vương

Dự kiến tạm đóng cửa dinh thự họ Vương: Thiệt hại lớn cho du lịch Hà Giang?

Dự kiến tạm đóng cửa dinh thự họ Vương: Thiệt hại lớn cho du lịch Hà Giang?

GD&TĐ - Những người sở hữu hợp pháp của dinh thự họ Vương tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đang dự định sẽ đóng cửa khu di tích để bàn cách quản lý nếu không tìm được tiếng nói chung với chính quyền địa phương trong xây dựng quy chế hoạt động, phân chia nguồn lợi. Chưa nói đến việc đúng sai giữa các bên, nếu để di tích dinh vua Mèo phải đóng cửa mà không thông báo trước thì thiệt hại cho du lịch Hà Giang sẽ rất lớn.

Tin vắn

Tin vắn

GD&TĐ - Ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Thành cho biết, ông đã đại diện gia tộc họ Vương người Mông đến UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của khu dinh thự họ Vương.