di sản văn hóa

Ngăn chặn nạn “vẽ bậy” lên di tích

Ngăn chặn nạn “vẽ bậy” lên di tích

GD&TĐ - Theo thống kê của ngành văn hóa, cả nước có hơn 4 vạn di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.000 di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích cấp tỉnh. Điều đáng buồn là phần lớn các di tích này đều bị xâm hại bởi nạn “vẽ bậy”.

Trung tâm lịch sử Santa Cruz de Mompox

Trung tâm lịch sử Santa Cruz de Mompox

Trung tâm Lịch sử Santa Cruz de Mompox là một phần không thể thiếu trong quá trình xâm chiếm, chinh phục và thống trị thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha cùng với sự phát triển của truyền thông và thương mại từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20.

Sử dụng di sản văn hóa để phát triển

Sử dụng di sản văn hóa để phát triển

GD&TĐ - Di sản Văn hóa cho sự Phát triển Đồng đều là chương trình thí điểm kéo dài hai năm của Hội đồng Anh, triển khai tại Colombia, Kenya, và Việt Nam, nhằm tìm hiểu việc sử dụng di sản văn hóa để phát triển và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.