di sản thiên nhiên thế giới

Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng:Thẩm định hồ sơ di sản lần 2

Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng:Thẩm định hồ sơ di sản lần 2

GD&TĐ - Ngày 12/8, Tổ chức UNESCO thế giới đã cử các chuyên gia bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới đến Quảng Bình thẩm định hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai đối với Vườn quốc gia này từ ngày 12- 16/8 để nghiên cứu xem xét các lĩnh vực về sinh thái, các loại đa dạng sinh học…