do dự

Chàng ma cà rồng không hút máu

Chàng ma cà rồng không hút máu

Đạt muốn làm một con ma cà rồng, không phải để hút máu mà là hút đi nỗi buồn của mọi người để cho con người chỉ còn những niềm vui trong cuộc sống.