giấc ngủ

Mất ngủ, thiếu ngủ có thể khiến não "teo" đi

Mất ngủ, thiếu ngủ có thể khiến não "teo" đi

Theo công bố của Viện Hàn lâm thần kinh học Mỹ, chất lượng giấc ngủ có liên hệ mật thiết với khối lượng não, việc giấc ngủ kém chất lượng có thể gây suy giảm nhanh về khối lượng não.