giảng viên

Chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên

Chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đồng Tháp thống nhất và đề nghị đẩy mạnh việc tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH trên cơ sở phù hợp với các luật có liên quan (Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công...). Đề nghị chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH giữa luật và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

Hơn 600 giảng viên tham gia tập huấn chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị

Hơn 600 giảng viên tham gia tập huấn chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị

GD&TĐ - Sáng 23/8, tại Học viện Chính trị khu vực 2, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị thực hiện kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trí tuệ tập thể xây dựng tiêu chuẩn nghề ngành Logistics

Trí tuệ tập thể xây dựng tiêu chuẩn nghề ngành Logistics

GD&TĐ - Các học viên là giảng viên, nhà quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, quản lý doanh nghiệp vừa tham gia lễ bế giảng khóa học “Bồi dưỡng năng lực trong mô hình doanh nghiệp dẫn dắt giáo dục nghề nghiệp” tổ chức tại TP HCM.