giảm học phí

Có được giảm học phí?

Có được giảm học phí?

GD&TĐ - Hỏi: Con tôi đang theo học tại một trường cao đẳng tại Hà Nội. Con tôi là con em dân tộc thiểu số và là huyện nghèo 30a thuộc tỉnh Lào Cai. Vậy con tôi có được giảm học phí 70% theo quy định của Nhà nước không? (ducduoc***@gmail.com).