giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đơn giản thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đơn giản thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp

GD&TĐ - Tổng cục Thuế vừa tổ chức họp báo thông tin về các quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) được đánh giá là giúp doanh nghiệp rút ngắn các thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí.