giải pháp tối ưu

Tìm giải pháp tối ưu cho công nghệ tài chính Việt

Tìm giải pháp tối ưu cho công nghệ tài chính Việt

GD&TĐ - Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) – Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam – FCV) lần thứ Nhất đã được chính thức khởi động.