giải cứu sông Tô Lịch

Thêm biện pháp “giải cứu” sông Tô Lịch

Thêm biện pháp “giải cứu” sông Tô Lịch

GD&TĐ - Mấy ngày qua, Công ty Thoát nước Hà Nội thí điểm dùng hóa chất Redoxy3C để làm sạch sông Tô Lịch. Hóa chất được đưa xuống tại điểm đầu nguồn (đường Nguyễn Đình Hoàn) và cầu Khương Đình.