giữ người yêu

Những cách giữ người yêu phản tác dụng

Những cách giữ người yêu phản tác dụng

Làm điều gì cũng hỏi ý bạn trai, hơi tí là khóc lóc, giận dỗi, thường xuyên khủng bố gọi bằng cuộc gọi và tin nhắn, trang điểm thái quá... bạn đang đẩy người yêu dần xa.