giáo viên được bồi dưỡng chính trị

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

GD&TĐ - Từ ngày 5/8 đến ngày 16/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (TT Huế) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hương Trà tổ chức Lớp bồi dưỡng Chính trị đầu năm học mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị xã Hương Trà.