giáo viên tiểu học

Chế độ làm thêm giờ

Chế độ làm thêm giờ

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, hiện nay chúng tôi được nghỉ hè tháng 6 + 7. Nhưng tháng 7, kế hoạch nhà trường có đoàn đánh giá ngoài, chúng tôi có lịch được cử đi làm. Vậy chúng tôi có được hưởng lương theo chế độ làm thêm giờ không? Vì nghỉ hè chúng tôi được nghỉ và hưởng nguyên lương và phụ cấp? Thảo Nguyễn (nguyenthao***@gmail.com)

Nâng chuẩn trình độ đại học đối với giáo viên tiểu học

Nâng chuẩn trình độ đại học đối với giáo viên tiểu học

GD&TĐ - Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Nhiều đại biểu đề nghị quy định chuẩn nhà giáo bảo đảm hợp lý, sát với thực tiễn hơn và cân nhắc lộ trình, tính khả thi của việc nâng chuẩn đào tạo lên trình độ cao đẳng đối với giáo viên mầm non, trình độ đại học đối với giáo viên tiểu học.

Trả tiền dạy lương thừa giờ

Trả tiền dạy lương thừa giờ

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học công lập. Xin hỏi chuyên mục, quy định về trả tiền dạy lương thừa giờ được áp dụng như thế nào? Tôi dạy 25 tiết/tuần nhưng không được tính tiền thừa giờ? Nguyễn Thị Thu Hiền (ntthuhien***@gmail.com)

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên vượt khung

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, được hưởng lương bậc 9, hệ số 4,98, bảng lương viên chức loại A1 (15a203) từ 1/8/2016. Đến 1/5/2019 tôi được nghỉ hưu, vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% hay không? Nguyễn Thanh Hương (nthuong***@gmail.com)

 Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng giáo viên

Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng giáo viên

GD&TĐ - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản số 9303/UBND-TH2 thông báo các nội dung về tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Chế độ nghỉ bù thai sản khi trùng vào hè

Chế độ nghỉ bù thai sản khi trùng vào hè

GD&TĐ -  * Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học ở Vĩnh Phúc. Tôi có sinh cháu vào giữa tháng 6 và đang hưởng chế độ thai sản. Theo tôi được biết thì giáo viên nghỉ thai sản trùng vào hè sẽ được hưởng chế độ theo Công văn số: 1125 NGCBQLGD- CSNGCB ban hành ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. 

Đối tượng được hưởng trợ cấp chuyển vùng KTXH-ĐBKK

Đối tượng được hưởng trợ cấp chuyển vùng KTXH-ĐBKK

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học công lập. Năm 2016 tôi được điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH-ĐBKK) để dạy học. Năm học 2018 - 2019, tôi tiếp tục được luân chuyển về trường khác làm phó hiệu trưởng. Trường này cũng nằm trên vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK được Nhà nước công nhận. Tôi chưa từng được hưởng trợ cấp lần đầu trong suốt quá trình công tác ở vùng ĐBKK. Xin hỏi, năm học này tôi có được hưởng trợ cấp này hay không? Trần Văn Báu (bautv***@gmail.com)