giáo viên phải dạy chéo môn

Khắc phục tình trạng dạy chéo môn bằng cách nào?

Khắc phục tình trạng dạy chéo môn bằng cách nào?

GD&TĐ - Hiện nay, ngoại trừ các trường đạt chuẩn quốc gia thì ở nhiều trường vẫn còn xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên. Có nghĩa là, nếu tính theo tỉ lệ giáo viên trên lớp thì bảo đảm, nhưng nếu tính đủ giáo viên của tất cả các bộ môn thì lại thiếu. Do đó tạo ra một thực trạng, nhất là cấp THCS: giáo viên phải dạy chéo môn, dạy không đúng chuyên ngành được đào tạo.