giáo viên Mĩ thuật

Thiếu giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật: Giải pháp từ bồi dưỡng đội ngũ

Thiếu giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật: Giải pháp từ bồi dưỡng đội ngũ

GD&TĐ - Thực trạng đội ngũ giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật ở bậc phổ thông cho thấy đang tồn tại nhiều bất cập: Số lượng giáo viên mất cân đối, giáo viên bậc tiểu học còn thiếu cục bộ, giáo viên THPT dự báo rất thiếu. Do đó, cần giải quyết sớm bài toán mất cân đối về giáo viên ở cấp tiểu học; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để đáp ứng đủ số lượng giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật cho bậc tiểu học và THPT, chuẩn bị sẵn sàng cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.