giáo dục đạo đức – công dân

Để môn học “làm người” không khô cứng

Để môn học “làm người” không khô cứng

GD&TĐ - Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông hiện nay là vấn đề quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục. Trong đó, việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực này cần được đầu tư, chú trọng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của xã hội.