giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực

Giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực

GD&TĐ - Tại buổi gặp mặt, đại diện ngành Giáo dục cùng các HSSV tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện năm học 2017-2018 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo một số kết quả nổi bật của ngành và quá trình nỗ lực, cố gắng vươn lên học tốt, rèn luyện tốt của các em HS, SV.

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo Chính phủ và Nghị quyết 51 của Quốc hội về sách giáo khoa và xây dựng 3 nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Xã hội hoá mạnh ở lĩnh vực giáo dục và y tế

Xã hội hoá mạnh ở lĩnh vực giáo dục và y tế

GD&TĐ - "Xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp diễn ra mạnh ở lĩnh vực y tế và giáo dục", ông Nguyễn Bích Lâm (Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương) thông tin tại cuộc họp báo sáng 19/9 về kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Cần có chính sách đặc thù để khuyến khích giáo viên đến vùng khó khăn

Cần có chính sách đặc thù để khuyến khích giáo viên đến vùng khó khăn

GD&TĐ - Bày tỏ băn khoăn trước Đề án "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”, TS Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương) chia sẻ: Nếu Đề án đưa ra mà lương của giáo viên bằng, thậm chí thấp hơn hiện tại thì rõ ràng ngành Giáo dục sẽ bị thiệt thòi.