giáo dục thường xuyên

Chú trọng chính sách ưu tiên cho hệ thống GD thường xuyên

Chú trọng chính sách ưu tiên cho hệ thống GD thường xuyên

GD&TĐ - Phát triển giáo dục thường xuyên (GDTX) là một nội dung cơ bản trong lộ trình xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng vào sự phát triển xã hội nói chung.Thế nhưng, chúng ta vẫn e dè trong việc sử dụng khái niệm “giáo dục người lớn”, trong khi để xây dựng một xã hội học tập suốt đời (HTSĐ) thì khái niệm trên này cần đưa vào luật.

Giáo dục thường xuyên giúp thay đổi nhận thức người học

Giáo dục thường xuyên giúp thay đổi nhận thức người học

GD&TĐ - Vĩnh Phúc là tỉnh có phong trào GD phát triển đáp ứng tốt nhu cầu học tập trong nhân dân, trong đó công tác GD thường xuyên (GDTX) được coi là một trong những tác nhân quan trọng để cung cấp cơ hội học tập cho mọi người nhằm thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng, Nhà nước.

Đào tạo nghề ở Vị Xuyên (Hà Giang): Đồng bào dân tộc hưởng lợi

Đào tạo nghề ở Vị Xuyên (Hà Giang): Đồng bào dân tộc hưởng lợi

GD&TĐ - Với hơn 70% dân số là đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Nùng..., huyện Vị Xuyên xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã triển khai nhiều chính sách, đề án của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề (ĐTN) cho người dân, đồng thời tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng liên kết bền vững, từng bước cải thiện đời sống đồng bào.
 

Đưa chương trình giáo dục cho người lớn thành ngành học

Đưa chương trình giáo dục cho người lớn thành ngành học

GD&TĐ - Góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng trường Viện Đại học Mở Hà Nội cho rằng, chúng ta nên đưa thêm định nghĩa về giáo dục của UNESCO vào trong khái niệm của giáo dục thường xuyên để xóa bỏ được rào cản làm sao cho tất cả công dân đều dễ dàng tiếp cận được giáo dục, từ đó sẽ thoáng hơn cho các điều khoản quy định chương trình và phương pháp thực hiện phía sau.