giáo dục ngoài công lập

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

GD&TĐ - Nghiên cứu chính sách đối với GDĐH tư ở các nước, tìm hiểu bối cảnh và những quan điểm làm nền tảng cho những chính sách đó, cùng với hàm ý của nó trong việc phát triển hệ thống GDĐH, là điều có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng chính sách cho GDĐH tư ở Việt Nam.

Những điểm mới về hệ thống giáo dục, loại hình nhà trường...

Những điểm mới về hệ thống giáo dục, loại hình nhà trường...

GD&TĐ - Trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, tính chất mở và liên thông của hệ thống được thể hiện như thế nào? Tại sao cần thiết sửa đổi, bổ sung loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân? Những điểm mới sửa đổi, bổ sung về giáo dục thường xuyên trong dự thảo Luật?... Những vấn đề này được Bộ GD&ĐT giải đáp.

Tin tiêu điểm