giáo dục mở

Hiểu thế nào về tính mở của giáo dục thường xuyên?

Hiểu thế nào về tính mở của giáo dục thường xuyên?

GD&TĐ - Chúng ta đi sâu vào đào tạo, đào tạo lại, huấn luyện cho người lớn đang lao động. Giáo dục của chúng ta không đào tạo 4 mẫu người: Trở thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt mà là đào tạo để con người đóng tốt 4 vai trò cần thiết, để xã hội phân công vào vị trí nào thì làm tốt vai trò ở vị trí đó.

Không có rào cản trong giáo dục mở

Không có rào cản trong giáo dục mở

GD&TĐ -  Giáo dục thường xuyên (GDTX) là bộ phận quan trọng trong hệ thống GD-ĐT nước ta - PGS.TS Lưu Bích Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, ủy viên Thường trực các Tiểu ban - khẳng định tại Hội thảo quốc gia “Phát triển giáo dục thường xuyên thành hệ thống giáo dục mở, đáp ứng nhu cầu học tập của người lớn giai đoạn 2020 – 2030".

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở - vướng ở đâu?

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở - vướng ở đâu?

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiệm vụ đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, trường CĐSP về xây dựng Tài nguyên giáo dục mở nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời.

Xây dựng nền giáo dục mở: Cầu nối công bằng giáo dục

Xây dựng nền giáo dục mở: Cầu nối công bằng giáo dục

GD&TĐ - Nguyên lý “Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập...” được thể hiện qua kết quả sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI-2013. 

Giáo dục mở - cơ hội cho đào tạo bậc cao

Giáo dục mở - cơ hội cho đào tạo bậc cao

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đòi hỏi nền giáo dục phải đổi mới nhanh và mạnh hơn nữa. Một trong những hướng đổi mới cần quan tâm đó là phát triển giáo dục đại học theo hướng mở.

Chìa khóa tiếp cận tài nguyên

Chìa khóa tiếp cận tài nguyên

GD&TĐ - Với phương thức giáo dục mở (GDM), người có nhu cầu nhưng không có điều kiện đến trường vẫn có thể trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp của họ mà không tạo thêm gánh nặng cho GD ĐH. 

Giáo dục với thị trường lao động

Giáo dục với thị trường lao động

GD&TĐ - Mặt trái của Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể phá vỡ thị trường lao động truyền thống. Từ thực tiễn khách quan, nhóm tác giả là PGS.TS Trần Thị Thái Hà và PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược GD-ĐT gắn với thị trường lao động.

Thư viện mở phục vụ giáo dục mở

Thư viện mở phục vụ giáo dục mở

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đầu tư xây dựng thư viện điện tử - thư viện số với các cơ sở dữ liệu thư viện, với hàng vạn biểu ghi và cơ sở dữ liệu toàn văn phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.