giáo dục hòa nhập

Tăng cường trách nhiệm với giáo dục hòa nhập

Tăng cường trách nhiệm với giáo dục hòa nhập

GD&TĐ - Phát triển giáo dục hòa nhập (GDHN) trên cơ sở tổ chức thật tốt chương trình GD can thiệp sớm, xây dựng các đơn vị chuyên biệt theo hướng hình thành các Trung tâm nguồn cho địa phương. Đó là một trong những việc làm thiết thực, có ý nghĩa giành cho trẻ khuyết tật (TKT), hiện thực hóa những chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình GDHN tại các cơ sở.

Giáo dục hòa nhập - nhận thức của cộng đồng, gia đình còn hạn chế

Giáo dục hòa nhập - nhận thức của cộng đồng, gia đình còn hạn chế

GD&TĐ - Công tác giáo dục cho người khuyết tật trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trên thực tế, giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Xung quanh vấn đề này, ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã có những chia sẻ với báo giới.

Định hướng hành động cho Giáo dục hòa nhập

Định hướng hành động cho Giáo dục hòa nhập

GD&TĐ - Ngày 15/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Tổ chức Phát triển Quốc tế (CBM) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Chính sách về Giáo dục hòa nhập: Thực tiễn và sự thúc đẩy ở Việt Nam”. Tham dự có Ban chỉ đạo Giáo dục Trẻ khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.
gày 15/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Tổ chức Phát triển Quốc tế CBM đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Chính sách về Giáo dục hòa nhập: Thực tiễn và sự thúc đẩy ở Việt Nam”. Tham dự có Ban chỉ đạo Giáo dục Trẻ khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.
Ngày 15/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Tổ chức Phát triển Quốc tế CBM đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Chính sách về Giáo dục hòa nhập: Thực tiễn và sự thúc đẩy ở Việt Nam”. Tham dự có Ban chỉ đạo Giáo dục Trẻ khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.
Ngày 15/3, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và T

Nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập cho đội ngũ giáo viên

Nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập cho đội ngũ giáo viên

GD&TĐ - Trong thời gian qua, giáo dục hòa nhập luôn được ngành GD&ĐT các địa phương đặc biệt quan tâm, nhưng những hoạt động giáo dục hòa nhập vẫn còn nhiều mặt hạn chế, trong đó, đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu về số lượng, chuyên môn, năng lực dạy trẻ khuyết tật.