gốm

Cổ vật kể chuyện bên sông Hồng

Cổ vật kể chuyện bên sông Hồng

Chỉ với khoảng 300 hiện vật trưng bày nhưng Bảo tàng Khảo cổ học cộng đồng Kim Lan (xã Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội) đang đánh thức những trang sử xưa.

Tin tiêu điểm