bộ não của con người

Chuyện điên rồ về trí tuệ nhân tạo

Chuyện điên rồ về trí tuệ nhân tạo

 GD&TĐ - Loại trí tuệ nhân tạo (A.I) có thể xử lý thông tin hình ảnh tương tự như bộ não của con người. A.I cũng sử dụng thông tin thu hoạch từ các người mẫu sống để sản xuất các clip.