bộ gtvt

Đấu thầu cao tốc Bắc - Nam: Lưu ý vấn đề an ninh quốc phòng

Đấu thầu cao tốc Bắc - Nam: Lưu ý vấn đề an ninh quốc phòng

GD&TĐ - Việc sơ tuyển đấu thầu đường cao tốc Bắc – Nam hiện có nhiều tiêu chí thầu quá cao khiến nhiều người lo ngại những gói thầu dễ rơi vào nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó đường bộ cao tốc Bắc – Nam là trục xương sống quốc gia nên cần lưu ý về vấn đề an ninh quốc phòng.