bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT đã bám sát các nhiệm vụ của Nghị quyết 29

Bộ GD&ĐT đã bám sát các nhiệm vụ của Nghị quyết 29

GD&TĐ - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ GD&ĐT được tổ chức sáng 8/1 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc và Lê Hải An đồng chủ trì.

Phối hợp nâng cao chất lượng GD-ĐT trong quân đội

Phối hợp nâng cao chất lượng GD-ĐT trong quân đội

GD&TĐ - Chiều nay (4/1), Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban về công tác GD-ĐT trong quân đội năm 2018. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Bài toán nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Bài toán nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

GD&TĐ - Chất lượng đội ngũ nhà giáo là một trong những yếu tố quyết định đến thành công đổi mới GD. Đứng trước yêu cầu này, các chuyên gia đề xuất cần có giải pháp để hỗ trợ đội ngũ nhà giáo phát triển năng lực, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng GD-ĐT.
 

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức

GD&TĐ - Chiều nay (21/12), Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của các vụ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ Giáo dục Quốc phòng và Vụ thi đua khen thưởng. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.