bổ sung thiết bị dạy học

Không thu dồn các khoản thu đầu năm học

Không thu dồn các khoản thu đầu năm học

GD&TĐ - Không thu dồn các khoản thu cùng một lúc gây khó khăn cho phụ huynh học sinh - đây là lưu ý của Sở GD&ĐT Bắc Giang đối với các đơn vị trong văn bản về chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.