bốc thăm giám thị

Bốc thăm phân công cán bộ coi thi

Bốc thăm phân công cán bộ coi thi

GD&TĐ - Một công việc của giám thị trước buổi thi sáng nay, cũng như trước mỗi buổi thi là bốc thăm để phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi.