bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

Chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới

Chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2019 - 2020, TPHCM dự kiến tăng hơn 75.000 học sinh. Để bảo đảm đủ chỗ học cho con em trên địa bàn, TP đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và dự kiến đưa vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới. Bên cạnh đó, TP cũng chủ động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng cho việc đổi mới dạy học.

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho năm học mới

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho năm học mới

GD&TĐ - Bước vào năm học 2018 - 2019, bên cạnh việc đưa nhiều công trình phòng lớp học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch vào sử dụng phục vụ hoạt động dạy học, tỉnh Kon Tum còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho con em HS dân tộc thiểu số, HS thuộc gia đình hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.