bệnh Alzheimer.Nhà thờ Đức Bà Paris

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

GD&TĐ - Một bức tượng đá khác thường, giống khuôn mặt người đã khiến các nhà khảo cổ học ở Bắc Carolina (Mỹ) lúng túng. Tác phẩm điêu khắc này do một người nông dân tên là Tom Giddens ở Newton Grove (Bắc Carolina) tìm thấy trong khi cày ruộng. 

Tin tiêu điểm