bằng cấp

Anh: Tranh cãi xung quanh việc làm mới bằng cấp cho GV

Anh: Tranh cãi xung quanh việc làm mới bằng cấp cho GV

GD&TĐ - Những GV ở Anh sẽ phải được cấp bằng lại vài năm một lần để làm việc tại các trường công ở Anh dưới sự quản lý của Chính phủ Đảng Lao động trong tương lai. Tuy nhiên, kế hoạch này đang thu hút nhiều bàn luận và tranh cãi.