bằng chứng

Kỳ 2: Những thất bại của ngành pháp y trong điều tra tội phạm

Kỳ 2: Những thất bại của ngành pháp y trong điều tra tội phạm

GD&TĐ - Các nhà chức trách nghi ngờ điều gì đó có thể không ổn khi nhà hóa học pháp y Massachusetts Annie Dookhan xử lý một lượng lớn mẫu trong một thời gian tương đối ngắn. Một cuộc điều tra cho thấy, Dookhan đã “hoàn thành” các nhiệm vụ được giao bằng cách báo cáo kết quả mà không thèm thực hiện các thí nghiệm kiểm tra thực tế!