bậc lương

Chuyển ngạch lương giáo viên

Chuyển ngạch lương giáo viên

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên THPT, nhưng đang có nguyện vọng chuyển sang dạy ở một trường THCS. Hiện tôi là GV hạng 3 THPT, hưởng lương bậc 4 với hệ số 3,33. Nếu tôi chuyển làm giáo viên THCS thì hạng của tôi sẽ được xếp như thế nào? - Lê Thị Thu Hà (leha***@gmail.com)*