bậc học Mầm non

Cà Mau kiến nghị gỡ khó cho bậc học Mầm non

Cà Mau kiến nghị gỡ khó cho bậc học Mầm non

GD&TĐ - Ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ GD&Đ: Bộ cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan, sớm có hướng dẫn thực hiện chế độ “xét đặc cách” đối với giáo viên hợp đồng trước ngày 31/12/2015; điều chỉnh khung bậc lương cho phù hợp, trong đó có giáo viên mầm non...

Hà Giang: Nâng chất lượng giáo viên mầm non

Hà Giang: Nâng chất lượng giáo viên mầm non

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Giang vừa phối hợp với tổ chức Plan (tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng, lấy trẻ em làm trung tâm và làm việc trên 48 quốc gia) tổ chức hội thảo “Nhân rộng mô hình sinh hoạt chuyên môn mới, điều chỉnh nội dung chuyên môn” bậc học mầm non năm học 2019-2020. 

Ưu tiên đặc biệt cho bậc học mầm non

Ưu tiên đặc biệt cho bậc học mầm non

GD&TĐ - Lứa tuổi mầm non có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Phát triển toàn diện giáo dục mầm non (GDMN) - đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển thể chất, trí tuệ tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ của trẻ em là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài, ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển giáo dục phổ thông và các thế hệ tương lai của đất nước.