bại não

Người mẹ nuôi con bại não đỗ đại học Harvard: 'Tôi không muốn con trai xấu hổ về những vấn đề thể chất'

Người mẹ nuôi con bại não đỗ đại học Harvard: 'Tôi không muốn con trai xấu hổ về những vấn đề thể chất'

Ding Zhen, 29 tuổi, là một người bị bại não đang theo học khoa Luật tại Đại học Harvard, Mỹ. Sinh ra đã bị tàn tật, Ding cho rằng, anh có thể vượt qua được những trở ngại về thể chất và đạt được thành công trong các nghiên cứu học thuật hoàn toàn nhờ vào sự kiên trì và tận tụy vô điều kiện của mẹ anh, bà Zou Hongyan.