bóp cò

Lý do ném tiền

Lý do ném tiền

Một người Scotland đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống. Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc.