bí quyết sống hạnh phúc

Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi ta nhìn mọi thứ đơn giản

Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi ta nhìn mọi thứ đơn giản

Hôm trước, tôi tình cờ thấy vết tím bầm nơi đầu gối của anh bạn, nhìn có vẻ khá nặng nên bèn hỏi lý do. Anh đáp đơn giản bằng hai từ "đá bóng" cùng một cái cười rất hay. Chợt nghĩ, cũng là một cú vấp ngã, cũng là một vết thương, cái nhìn đơn giản cũng sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn biết bao nhiêu.