bào tử lợi khuẩn

Bào tử lợi khuẩn Dr.ANH - đột phá công nghệ sinh học thế giới

Bào tử lợi khuẩn Dr.ANH - đột phá công nghệ sinh học thế giới

“Bào tử lợi khuẩn Dr.Anh” do Tiến sỹ (TS) Nguyễn Hoà Anh nghiên cứu hiện là công nghệ đầu tiên và duy nhất trên thế giới sản xuất bào tử lợi khuẩn ở quy mô công nghiệp dưới dạng nước. Đây là một giải pháp công nghệ sinh học về đường tiêu hoá mà 60 năm chưa có lời giải của y học thế giới đã được giải mã thành công bởi một nhà khoa học Việt Nam.