bài toán khó

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật:  Bài toán khó

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Bài toán khó

GD&TĐ - Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã và đang tiếp nhận trẻ khuyết tật (TKT) học hòa nhập. Tuy nhiên, thực trạng số trẻ khuyết tật ngày càng tăng cao trong khi việc giáo dục hòa nhập (GDHN) cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn đã tạo áp lực không nhỏ tới các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở công lập.