buôn bán

Cơ sở cai nghiện gặp khó

Cơ sở cai nghiện gặp khó

GD&TĐ - Tình hình nghiện ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt có sự thay đổi về loại ma túy sử dụng, trong khi cơ sở quá tải là những nguyên nhân khiến cho công tác điều trị cai nghiện gặp nhiều khó khăn.